เบอร์คุณมีเลขนี้หรอป่าว?00 (สองตัวขึ้นไป) ชีวิตไม่มีความสุข

13 อุบัติเหตุอัปมงคล

33,43 ทะเลาะก่อศัตรู

77 เครียดมาก

88 อารมณ์ร้อน

242 ทำบุญคนไม่ขึ้น

666(3ตัวขึ้นไปมีเท่าไหร่ก็หมด)

081 181 พบเจอแต่คนไม่จริงใจ

ดวงซวย383 338